Volume 867, 2017

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень
з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та
складання у машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства,
контролю та вимірювань.
Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують
проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості,
матеріалознавства, створення обладнання та устаткування у сучасному машино- та приладо-
будуванні.

У цьому номері

(13 статей)
Ю. Кодра, А. Завербний, Ю. Шенбор
сс. 64 - 68