Імітаційна макромодель поведінки абонентів у мережі коміркового зв’язку

2016;
: cc. 274 - 284
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано імітаційну макромодель поведінки абонентів у мережі коміркового зв’язку, яка враховує її структуру, особливості переміщення абонентів та їхню активність, зокрема процес генерації запитів абонентськими терміналами. На вході моделі задають параметри коміркової структури, інтервал моделювання, параметри потоку абонентських викликів, кількість груп абонентів за швидкістю переміщення та максимальну можливу швидкість переміщення абонентів. Результатами моделювання є сформована згідно із заданими правилами коміркова структура з базовими станціями, які розміщені в центрі шестикутних комірок, ємність мережі за викликами, згенеровані на інтервалі моделювання виклики абонентів, характеристика їх обслуговування та кількість необслужених викликів унаслідок перевантаження мережі з урахуванням особливостей переміщення абонентів.

1. Alatishe S. Adeyem, Dike U. Ike Review of Load Balancing Techniques in 3GPP LTE System // International Journal of Computer Science Engineering (IJCSE). July 2013. Vol. 2 No.04. Р. 112–116. 2. Tonguz O. K., Yanmaz E. The mathematical theory of dynamic load balancing in cellular networks // IEEE Trans. on Mobile Computing. Dec 2008. Vol. 7, no. 12. Р. 1504–1518. 3. Eklundh B. Channel utilization and blocking probability in a cellular mobile telephone system with directed retry // IEEE Trans. Comm. Apr. 1986. Vol. 34, no. 3. Р. 329–337. 4. Jiang H., Rappaport S. S. CBWL: A new channel assignment and sharing method for cellular communication systems // IEEE Trans. Vehicular Technology. May 1994. Vol. 43, no. 4. Р. 313–322. 5. Dynamic load balancing through coordinated scheduling in packet data systems / Das S., Viswanathan H., and Rittenhouse G. // IEEE Proc. INFOCOM. 2003. 6. Generalized proportional fair scheduling in third generation wireless data networks / Bu T., Li L., Ramjee R. // IEEE Proc. INFOCOM. Apr. 2006. 7. Dynamic association for load balancing and interference avoidance in multi-cell networks / Son K., Chong S., Veciana G. // IEEE Trans. on Wireless Communications. Jul. 2009. Vol. 8, no. 7. Р. 3566–3576. 8. Omar Altrad, Sami Muhaidat. Load Balancing Based on Clustering Methods for LTE Networks // Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT). — February Edition, 2013. Vol. 3, Issue 2. 9. Dynamic Load Balancing and Throughput Optimization in 3GPP LTE Networks / Wang H., Ding L., Wu P., Pan Z., Liu N., and You X. // IWCMC. June 28-July 2 2010. Caen, France, 2010. 10. Бак Р. І., Чайковський І. Б., Бурачок Р. А. Метод балансування абонентського навантаження мережі коміркового зв’язку // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія : Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки. 2013. № 766. С. 110–115. 11. Аналіз імовірнісних характеристик трафіку інфокомунікаційної корпоративної мережі / Романчук В. І., Лаврів О. А., Поліщук А. В., Бак Р. І. // Зб. наук. пр. УАД. Львів, 2011. Вип. 26. C. 145–151. 12. Спосіб підвищення доступності радіоресурсу систем мобільного зв’язку в перевантаженому режимі роботи / Бак Р. І., Чайковський І. Б., Шийка Я. В., Гнатчук М. М. // Науково-методична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій — 2012», 7–9 листопада 2012 р. : зб. тез доп. Львів. 2012. С. 89–91.