Серія «Радіоелектроніка та телекомунікації»

Періодичність: 1 номер у рік з 1964 р.
Мови: українська, англійська
Засновник і видавець: Національний університет «Львівська політехніка»
Система рецензування: відкрите пірингове

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ No13038–1922Р від 20.07.2007 р.)

Входить до переліку фахових наукових видань (з технічних наук), затвердженого МОН України

Журнал "Радіоелектроніка та телекомунікації" має тематичне спрямування за галуззю наук 05 - Технічні науки
та групами спеціальностей:

  • 05.09.00 – Електротехніка;
  • 05.12.00 – Радіотехніка та телекомунікації;
  • 05.13.00 – Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
  • 05.27.00 – Електроніка.

У віснику відображено результати досліджень з теорії і проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури.

Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.