Метод розроблення двочастотних мікрохвильових дискретних фазообертачів з відмінними фазовими зсувами у смугах частот

2016;
: cc. 135 - 143
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано метод розрахунку електричних параметрів дискретних фазообертачів на комутованих каналах з двома робочими смугами частот і з різними в смугах значеннями різницевого фазового зсуву — дискрету фази. Метод ґрунтується на розробленні перемикачів з узгодженням і розв’язкою у двох робочих смугах і на заміні частотнозалежними еквівалентними ланками відрізків ліній у каналах, параметри яких відповідають відмінним у смугах частот фазовим дискретам. Наведено результати розрахунків і моделювання двоканального перемикача та фазообертачів з дискретами фази 450/450 і 450/900 на частотах 2,4/5,2 ГГц та 450/—450 на частотах 0,95/2,15 ГГц.

1. Tang X., Mouthaan K. Dual-band Class III loaded-line phase shifters // In Microwave Conference Proceedings (APMC). 2010. Asia-Pacific, 7–10 Dec. 2010. P. 1731–1734. 2. Ganji B. A., Razeghi A. A new design of dual band phase shifter using MEMS technology // International Journal of Engineering. IJE Transaction B, Vol. 26, No. 11, Nov. 2013. P. 1337–1346. 3. Lv Z. L., Gong S., Zhao S., Zhang X. A tunable dual-band 6 bit digital phase shifter using DGS and stubs // Microwave Journal. Vol. 57. No. 4. Apr. 2014. P. 102–108. 4. Oborzhytskyy V. I. Method for dual-band SPMT switches calculation // 19th Int. Crimean Coпf. «Microwave & Telecommunication Technology» Proceedings (CriMiCo’2009). 14–18 Sept. 2009. Sevastopol, Ukraine. P. 475–476. 5. Оборжицкий В. И. Метод расчета многоканальных лучевых переключателей с согласующим отрезком на входе // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. ТКЕА. 2007. № 6 (72). С. 16–19. 6. Оборжицкий В. И. Проектирование многоканальных лучевых переключателей с согласующими четырехполюсниками на выходах каналов // В кн. 9-я Междунар. научно-практич. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2008). Материалы конф. [Одесса, 19–23 мая 2008 г.]. Одесса, Украина. Том II. С. 93. 7. Wu Y., Liu Y., Li S. A dual-frequency transformer for complex impedances with two unequal sections // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. Vol. 19. No. 2. Feb. 2009. Р. 77–79. 8. Lui X., Lui Y., Li S., Wu F., Wu Y. A three-section dual-band transformer for frequency- dependent complex load impedance // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. Vol. 19, No. 10. Oct. 2009. Р. 611–613. 9. Oborzhytskyy Valeriy. Method of microwave SPMT switches operating parameters boundary values computation // IXth Intern. Сonf. «The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics» CADSM’2007. 20–24 Febr. 2007. Lviv—Polyana, Ukraine. P. 111–112. 10. Оборжицький В. І., Гонтар В. Д. Розрахунок електричних параметрів дискретних шлейфних фазообертачів з урахуванням впливу неоднорідностей трійників // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. 2008. С. 52–57.