Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаження

2017;
: cc. 50 - 54
Автори:
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Запропоновано метод керування енергозбереженням у разі обслуговування абонентського навантаження групою обслуговуючих вузлів доступу до мережі, для забезпечення процесу обслуговування на заданому рівні якості в умовах багатоканального обслуговування, що враховує топологію розташування вузлів доступу та дає змогу перерозподіляти навантаження між станціями доступу до гетерогенного телекомунікаційного середовища, з урахуванням показників якості обслуговування кінцевого користувача та сумарних енергетичних витрат на обслуговування системи.

1. Radics N. Insight Based Dynamic QoE Management in LTE / N. Radics, P. Szilágyi P., Cs. Vulkán // IEEE 26th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC’15). — 2015. — Hong Kong, China. 2. Skulysh M. The method of resources involvement scheduling based on the long-term statistics ensuring quality and performance parameters / M. Skulysh // The Second Internationa Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics UkrMiCo’2017. — 2017. 3. Szilágyi P. Latency Control at Network and Transport Layer / P. Szilágyi // International Summer School on Latency Control for Internet of Services 27th. — 2017, Karlstad, Sweden. 4. Тимченко І. О. Модель міграції базових станцій між технологіями радіодоступу при використанні SDR та хмарного контролера базових станцій / І. О. Тимченко, М. А. Скулиш // Збірник матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції “ПТ-2017”. — 2017.