Пристрій для дослідження впливу наднизькочастотного поля на біологічні об’єкти

2017;
: cc. 8 - 14
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто питання створення пристрою для формування електричного та магнітного наднизькочастотного (ННЧ) поля випромінювання, який використовуватиметься для дослідження впливу цього поля на живі біологічні об’єкти. Розроблено структурну схему такого пристрою, визначено його основні технічні параметри, розглянуто питання побудови його окремих вузлів.

1. Електрокінетичні властивості ядер букального епітелію пацієнток зі злоякісними і доброякісними неоплазіями молочної залози ЧВФ // Лозовська Ю. В., Налєскіна Л. А., Поліщук Л. З., Шкорбатов Ю. Г. // Онкологія 10 (2), 2008. — Т. 10, N 2. 264–268. 2. Шклярський В. І. Сканувальна телевізійна оптична мікроскопія: теорія та практика: монографія / В. І. Шклярський. — Л.: Видавництво Львівської політехніки. — 2010. — 456 с