топографічна поверхня

Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Головні лінійні деформації

Мета. Оцінювання деформацій топографічної поверхні Землі методами проективно-диференціальної
геометрії спрямоване на вираження метричного тензора простору і групи параметрів головних лінійних
деформацій у геоцентричній просторовій системі координат. Методика. Виконання завдання
ґрунтується на використанні властивостей гомеоморфізму перетворення (відображення) тривимірної
замкненої неперервної області простору за гіпотези, що це перетворення має геофізичне походження і
спричинене деформацією. За умови відповідності базових функцій вимогам гомеоморфізму,