Time analysis

Застосування частотного символьного методу для аналізу лінійних параметричних кіл у часовій області

Дана стаття присвячена проблемі застосування частотного символьного методу до визначення часових залежностей вихідних сигналів лінійних параметричних кіл на підставі застосування оберненого перетворення Фур’є (для усталеного режиму) чи Лапласа (для перехідного режиму) до зображення цих сигналів отриманих з використанням передавальних функцій.