Застосування частотного символьного методу для аналізу лінійних параметричних кіл у часовій області

2015;
: с. 101-110
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Дана стаття присвячена проблемі застосування частотного символьного методу до визначення часових залежностей вихідних сигналів лінійних параметричних кіл на підставі застосування оберненого перетворення Фур’є (для усталеного режиму) чи Лапласа (для перехідного режиму) до зображення цих сигналів отриманих з використанням передавальних функцій. Частотний символьний метод дозволяє обчислювати спряжені параметричні передавальні функції лінійних параметричних кіл, що зв’язують вхідні сигнали з вихідними у вигляді апроксимуючих поліномів Фур’є у тригонометричній чи комплексній формі. Такими ж поліномами Фур’є апроксимуються нормальні параметричні передавальні функції, які є основою оцінки асимптотичної стійкості кола. Для визначення спряжених та нормальних передавальних функцій ми використовуємо систему програмних функцій MAOPCs (Multivariate Analysis and Optimization of the Parametric Circuits), передбачено відповідні програмні функції. Система програмних функцій MAOPCs основана на частотному символьному методі.

У роботі наведено результати обчислювальних експериментів, отриманих за системою програмних функцій MAOPCs. що показують адекватність визначення усталених та перехідних режимів лінійних параметричних кіл у часовій області за допомогою спряжених передавальних функцій, визначених за частотним символьним методом.

Збіг результатів, отриманих за допомогою системи програмних функцій MAOPCs та за програмою Micro-Cap7.0, свідчить про адекватність застосування оберненого перетворення Фур’є та Лапласа для дослідження лінійних параметричних кіл в усталеному та перехідному режимах у середовищі MAOPCs.

  1. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and S. Mankovsky, “The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method”, Przeglad Elektrotechniczny, vol.86, no 1, pp. 158-160, 2010.
  2. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and S. Mankovsky, “Peculiarities of frequency-symbolic method applied to parametric circuit analysis”, Przeglad Elektrotechniczny, vol.87, no 5, pp. 155-159, 2011.
  3. Yu. Shapovalov, Symbolic analysis of linear electrical circuits in the frequency domain. Fixed and variable parameters. Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University publication, 2014.
  4. A. Solodov and F. Pietrov, Linear Automatic Systems with Varying Parameters. Moscow, Russia: Nauka, 1971. (Russian)
  5. Yu. Shapovalov and B. Mandziy “Frequency symbolic analysis of linear periodicallytime-varying circuits with many parametric elements”, Przeglad Elektrotechniczny, vol.90, no 5, pp. 64-66, 2014.
  6. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and D.Bachyk “The system functions MAOPCs for analysis and optimization of linear periodically time-variable circuits based on the frequency symbolic method”, Przeglad Elektrotechniczny, vol.91, no 7, pp. 39-42, 2014. 
  7. V.D.Razevig, Circuit simulation using the Micro-Cap 7. Moscow, Russia: Horiachaya liniya-Telekom, 2003. (Russian)
  8. G. Korn and T. Korn, Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and Formulas for Reference and Review. New York, USA: Dover Publications, 2000.
  9. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and D.Bachyk, “Investigation of stability reserve of linear periodically-time-variable circuits by the frequency symbolic method”, in Proc. IEEE International Conference on Computation Problems of Electrical Engineering CPEE-2015, Lviv, Ukraine, pp. 181 – 184, DOI:10.1109/CPEE.2015.7333370, 2015.