TDI sensor

Фактори впливу на якість та роздільну здатність зображень систем дистанційного зондування

В статті, розглянуто фактори впливу на якість формування та роздільну здатність зображення у сканері високої роздільної здатності (СВРЗ). Показано, що параметри стабілізації космічного апарату (КА), на якому встановлено СВРЗ з фотоприймачем з часовим накопиченням заряду (ЧНЗ), суттєво впливають на розмивання зображення, і це розмивання збільшується при зростанні кількості рядків накопичення у ЧНЗ-фотоприймачі. Проведено аналіз та моделювання  максимально-допустимого числа стадій накопичення у ЧНЗ-фотоприймачі типу СCD8091, застосованому у СВРЗ.