Schedule; control; running electrotechnical complex; traction transmission; optimization; functionality; variation; behind schedule.

Особливості задачі керування тяговою електропередачею рухомого електротехнічного комплексу при відхиленні від графіка руху

Авторами здійснено математичний опис задачі керування тяговою електропередачею для подолання рухомим електротехнічним комплексом відхилення від графіка руху. В статті запропоновано математичне описання алгоритму вирішення поставленої задачі керування тяговою електропередачею. Описання проблемного питання здійснено на основі апарату варіаційного числення. Об'єктом аналізу виступає заданий критерій ефективності досліджуваної системи.