Oustaloup transformation

Апроксимація диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку

Стаття присвячена  апроксимації диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку за використання перетворення Оусталоупа. Досліджено  залежність точності практичної апроксимації дробових диференціальної та інтегральної ланок відношенням поліномів цілого порядку від порядку перетворення Оустолоупа. Запропоновано модифікацію методу Оусталоупа, в якій порядок поліному чисельника зменшений на одиницю і вироблені рекомендації щодо практичної реалізації аналогових ПІ-регуляторів дробового порядку.