Апроксимація диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку

1
Ряшівський технологічний університет
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена  апроксимації диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку за використання перетворення Оусталоупа. Досліджено  залежність точності практичної апроксимації дробових диференціальної та інтегральної ланок відношенням поліномів цілого порядку від порядку перетворення Оустолоупа. Запропоновано модифікацію методу Оусталоупа, в якій порядок поліному чисельника зменшений на одиницю і вироблені рекомендації щодо практичної реалізації аналогових ПІ-регуляторів дробового порядку.

  1. M.Chengbin, and Y. Hori, “Fractional-Order Control: Theory and Applications in Motion Control” IEEE Industrial Electronics Magazine, vol.1, no. 4, pp. 6–16, 2007.
  2. Ya. Marushchak, B.Kopchak, and V.Tsyapa “Research of automatic voltage control autonomous induction generator with fractional order controllers,” Elektromekhanichni ta enerhozberihayuchi systemy. Temat. vypusk “Problemy avtomatyzovanoho elektropryvoda. Teoriya i praktyka”, vol. 3, no. 19,  pp. 405–407, Kremenchuk, Ukraine: KrNU, 2012. (Ukrainian)
  3. A.Oustaloup, F.Levron, F.Nanot, and B.Mathieu, “Frequency band complex non-integer differentiator: characterization and synthesis,” IEEE Trans. Circuits Systems I: Fundam. Theory Application, vol. 47, no 1, pp. 25–40, 2000.