circuit of heavy current electrical engineering

Вплив електромагнітного екранування на сили взаємодії між провідниками трифазних ліній

При проектуванні обертових електричних машин, трансформаторів та іншого електро­обладнання високої потужності необхідно враховувати сили взаємодії між проводами зі струмами з великим діючим значенням. Стаття присвячена магнетному екрануванню, яке може зменшити ці сили. Викладено математичну модель магнетного поля в області трьох паралельних провідників трифазного живлення. На підставі числового розв’язання знайдено силу Лоренца, що діє на одиницю довжини провідників. Проведено розрахунок втрат на вихрові струми в захисному екрані.