water tree

Вплив водних триїнгів конфігурації "нитка перлів" на розподіл електричного поля, струму та напруженого об’єму в зшитій поліетиленовій ізоляції

Досліджувались процеси, які виникають в локальних областях зшитої поліетиленової (ЗПЕ) ізоляції кабелів надвисокої напруги під час проростання водних триїнгів між наявними у ній близько розташованими водними мікровключеннями. Згідно з сучасними експеримен­таль­ними даними водні триїнги в ЗПЕ мають не суцільну ци­ліндричну форму, як вважалося раніше, а складається з близько розташованих нано-розмірних включень сфероїд­ної форми з тонкими нано-розмірними водними каналами між ними (конфігурація "нитка перлів").

Взаємопов'язані процеси локального під-силення електричного поля в твердих діелектриках, які прискорюють їх дегра-дацію

Описано особливості локального підсилення електричного поля, а також електричних, механічних і термічних напруженостей у твердому діелектрику в залежності від конфігурації його провідних мікровключень. Проведено аналіз умов збільшення максимальної напруженості поля, напруженого об’єму, електромеханічних тисків, сил і густини повного струму в діелектрику як основних факторів, що визначають детерміновані та стохастичні процеси його деградації в збуреному гармонічному електричному полі.