Взаємопов'язані процеси локального під-силення електричного поля в твердих діелектриках, які прискорюють їх дегра-дацію

Автори:
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Описано особливості локального підсилення електричного поля, а також електричних, механічних і термічних напруженостей у твердому діелектрику в залежності від конфігурації його провідних мікровключень. Проведено аналіз умов збільшення максимальної напруженості поля, напруженого об’єму, електромеханічних тисків, сил і густини повного струму в діелектрику як основних факторів, що визначають детерміновані та стохастичні процеси його деградації в збуреному гармонічному електричному полі.

 1. L.A. Dissado, “Understanding Electrical Trees in Solids: From Experiment to Theory”, IEEE Trans. on DEI, vol. 9, pp. 483-497, 2002.
 2. L.D. Landau and Е.М. Lifshyts, Electrodynamics of continuums. Мoscow, Russia: Nauka, 1980. (Russіan)
 3. J.J. O'Dwyer, “The Theory of Electrical Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics” Oxford, UK: Clarendon Press, 1973.
 4. E.O. Forster, “Progress in the Understanding of Electrical Breakdown in Condensed Matter”, J. Phys., D: Appl. Phys. vol. 23, pp. 1506-1514, 1990.
 5. А.А. Shcherba, A.D. Podoltsev, and I.N. Kuche­riava, “Electromagnetic processes in the poly­ethylene insulated cable line for voltage 330 kV”, Теkhnichna Elektrodynamika, vol. 1, pp. 9–15, 2013. (Russіan)
 6. N. Shimizu and H. Tanaka, “Effect of Liquid Impregnation on Electrical Tree Initiation in XLPE”, IEEE Trans. DEI, vol. 8, pp. 239–243, 2001.
 7. М.А. Shcherba, Electric field distortion by conducting inclusions in dielectrics. Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine, p. 223, 2013.
 8. М.А. Shcherba, “The force interaction between close placed conducting micro-inclusions in dielectric medium under the external electric field”, Теkhnichna Еlеktrоdynаmіkа, vol.  3, pp. 11–13, 2012. (Russіan)
 9. М.А. Shcherba, “Dependences of electric field amplification during water tree branching in solid dielectrics”, in Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), pp. 46 – 49, Kyiv, Ukraine, 2014.
 10. A.K Shydlovskii ., A.A.Shcherba, V.M.Zolotarev, A.D.Podoltsev, I.N.Kucheriava, Cables with pol­ymer insulation on extra high-voltage. Kyiv, Ukraine: Nash format, p. 550, 2013. (Russіan)
 11. H.R.Zeller, “Breakdown and prebreakdown phenomena in solid dielectrics”,  IEEE Trans. Elect. Insul.,  vol. EI-22,  no. 2,  pp.115 -122, 1987.