time-scaling factor.

Енергетичні властивості фрактальних броунівських сигналів з різними показниками херста

Роботу присвячено вивченню властивостей сигналів типу фрактальний гаусів шум (далі – ФГШ). Авторами досліджені спектральна густина потужності, числові характеристики та автокореляційна функція сигналів типу ФГШ. Встановлено їх залежність від коефіцієнту часового масштабування. Зокрема показано, що збільшення коефіцієнту часового масштабування підсилює вплив параметра Херста на спектральну густину потужності, що узгоджується із результатами, отриманими раніше Мандельбротом.