Thyristor electrical drive

Динамічна оптимізація беллмана для змінного в часі електроприводу

Сучасні електричні приводи зі змінними параметрами, такі як обертові механізми, вимагають нових підходів у конструюванні оптимальних систем керування. У даній статті ми пропонуємо вираз поліному інтерполяції для налаштування регулятора швидкості обертового механізму, що ґрунтується на математичному методі оптимізації, названому динамічним програмуванням Беллмана.