Динамічна оптимізація беллмана для змінного в часі електроприводу

1
Грузинський технічний університет
2
Грузинський технічний університет

Сучасні електричні приводи зі змінними параметрами, такі як обертові механізми, вимагають нових підходів у конструюванні оптимальних систем керування. У даній статті ми пропонуємо вираз поліному інтерполяції для налаштування регулятора швидкості обертового механізму, що ґрунтується на математичному методі оптимізації, названому динамічним програмуванням Беллмана. Як наслідок, використовуючи запропонований інтерполяційний поліном третього порядку, можна побудувати адаптивну систему керування приводом, виконаним, наприклад у вигляді обертового механізму.

  1. R. Bellman, S. Dreifus, Applied problems of Dynamic Programming. Moscow, Russia: Nauka, 1965.
  2. J. Dochviri, “Optimization of Transient Processes in Electromechanical Systems of Winding Mechanisms”, Izvestiya vuzov. Elektromekhanika, no. 3, pp. 366-371, Novocherkassk, Russia, 1982. (Russian)
  3. J. Dochviri, “Optimization of transients in multimotor thyristor electric drives with elastic links”, Elektrichestvo, no. 2, pp. 34-42, Moscow, Russia: Russian Academy of Sciences, 2006. (Russian)