Energy carrier

Проектування витратомірів для плинних енергоносіїв за допомогою сапр “расход-ру”

Розроблено нову методологію проектування витрато­мірів змінного перепаду тиску, оптимальних за точністю вимірювання витрати, яка забезпечує мінімальну невизначеність результатів вимірювання витрати. Цю методологію реалізовано у системі автоматизованого проектування та розрахунку витратомірів змінного пере­паду тиску САПР “Расход-РУ”, яка відповідає вимогам нових стан­дартів (ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2009).