Macromodels

Пришвидшення параметричної ідентифікації для побудови динамічних моделей з використанням розпаралелення

Побудова математичної моделі нелінійних динамічних систем з використанням оптимізації вимагає значних обчислювальних затрат для вирішення задачі оптимізації. Це робить доцільним  використовувати  розпаралелення обчислень для вирішення завдань оптимізації, особливо з урахуванням поточної тенденції збільшення числа процесорних ядер в одному чіпі. Ефективність зокрема паралельної реалізації процесу оптимізації є предметом дослідження в даній роботі