Пришвидшення параметричної ідентифікації для побудови динамічних моделей з використанням розпаралелення

1
Лодзький політехнічний університет
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Побудова математичної моделі нелінійних динамічних систем з використанням оптимізації вимагає значних обчислювальних затрат для вирішення задачі оптимізації. Це робить доцільним  використовувати  розпаралелення обчислень для вирішення завдань оптимізації, особливо з урахуванням поточної тенденції збільшення числа процесорних ядер в одному чіпі. Ефективність зокрема паралельної реалізації процесу оптимізації є предметом дослідження в даній роботі

  1. L. Byczkowska-Lipinska, P. Stakhiv, Y.Kozak, Parallelization of Calculations in Construction of Mathe­matical Models using Optimization // In Proc. XIII International Conference “System Modelling and Control” SMC 2009. – Zakopane, Poland. – 2009.
  2. P. Stakhiv, B. Melnyk, Y. Kozak, Simplification of Optimization Process during Mathematical Models Creation // Przegląd Elektrotechniczny – № 12. – 2008. – P. 281-283.
  3. Y. Kozak, Modification of Rastrigin Method of Direction Cone // Elektronika i svyaz. Special edition on Problems and Physical and Biomedical Electronics. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of Kyiv Polytechnic Institute. – 1997. – P. 424. (Ukrainian)
  4. M. Avriel, Nonlinear Programming: Analysis and Methods // New York, USA: Dover Publications. – 2003.
  5. L. Ljung, System Identification: Theory for the User. – New Jersey, USA: Prentice Hall – 1999. – 609 p.
  6. J. Nelder, R. Mead, A Simplex Method for Function Minimization // The Computer Journal. – Oxford, UK: Oxford University Press. – № 7. – 1965. – P. 308–313.