measuring system

THE MEASURING CHANNELS CALIBRATION IN THE INDUSTRY

The trend of development of measuring equipment in particular measuring systems and technological processes leads to the need of measuring the temperature without dismantling the primary transducers and stopping the technological process in a very wide range and with high accuracy. The choice of methods and means of measurement depends on such factors as the value of measured temperature, necessary accuracy of measurement, conditions of measurements, and operation of the investigated object.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА ПОХИБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

У статті наведено результати досліджень поведінки функцій перетворення похибок вхідних даних для різних  типів  обчислювальних  компонентів  вимірювальних  систем  з  метою  використання  їх  узагальнених  моделей, розроблених  на  основі  теорії  кінцевих  автоматів.   Показано,  що  залежно  від  виду  і  значення  функції  перетворення похибок  вхідних  даних (метрологічного  стану  обчислювальних  компонентів),  похибки  результатів  вимірювань вимірювальними каналами  систем мають детермінований характер  змін  як  e  статичному,  так  і  в динамічному режимах функціонування  обчислюва

Сенсор деформації стійкий до дії протонного випромінювання

В даній роботі проаналізовано впплив протонного випромінюванні на ниткоподібні кристали Si1-xGex які використовуються в сенсорах механічних величин та зроблено висновки про стійкість таких сенсорів до дії протонного випромінювання. Також запропоновано інте­лектуаль­ну інтерфейсну плату для обробки сигналу від вимірювального перетворювача.