critical EMP parameters

Термонапружений стан і несуча здатність неферомагнітних електропровідних пластин за дії електромагнітних імпульсів

Розглянуто математичну модель пружного деформування не феромагнітних електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів (ЕМП), яка враховує адіабатичний характер процесів нагрівання і деформування електропровідних тіл імпульсними ЕМП. В рамках даної моделі сформульовано динамічну задачу термомеханіки для неферомагнітного електропровідного шару з плоскопаралельними границями за дії імпульсного ЕМП.