Термонапружений стан і несуча здатність неферомагнітних електропровідних пластин за дії електромагнітних імпульсів

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто математичну модель пружного деформування не феромагнітних електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів (ЕМП), яка враховує адіабатичний характер процесів нагрівання і деформування електропровідних тіл імпульсними ЕМП. В рамках даної моделі сформульовано динамічну задачу термомеханіки для неферомагнітного електропровідного шару з плоскопаралельними границями за дії імпульсного ЕМП. Запропоновано методику наближеного розв’язування сформульованої задачі, яка використовує апроксимацію розподілів всіх ключових функцій за товщинною координатою кубічним многочленом. Знайдено і чисельно проаналізовано розв’язок розглядуваної задачі за однорідної дії електромагнітного імпульсу (ЕМІ). Досліджено термомеханічну поведінку і несучу здатність неферомагнітних електропровідних пластин за дії електромагнітних імпульсів.

  1. Y. Batyhin, V. Lavinskyi, L. Khimenko, Pulsed Magnetic Fields for Progressive Technologies. – Kharkiv, Ukraine: – Тоrnado. - 2003. – 288 p. (Russian)
  2. Y. Burak, O. Hachkevych, R. Musiy, Thermo-elesticity of Non-ferromagnetic Conductive Bodies exposed to Pulsed Electromagnetic Fields // Matematychni metody ta fizyko-mekhanichni polia. – Kyiv, Ukraine. – № 49 (1). - 2006. – P. 75-84. (Ukrainian)
  3. O. Hachkevych, R. Musiy, D. Tarlakovskyi, Thermomechanics of Non-ferromagnetic Conductive Bodies under the Action of Pulsed Electromagnetic Fields with Amplitude Modulation. – Lviv, Ukraine – SPOLOM. - 2011. – 216 p. (Ukrainian)
  4. V. Ionov, P. Ogibalov, Stress in Bodies exposed to Pulse Load. – Moscow, Russia: Vysshaya shkola. - 1975. – 463 p. (Russian)
  5. T. Knopfel, Superstrong Pulsed Magnetic Fields. Generation Techniques and Physical Phenomena Related to Generation of Pulsed MegaOersted Fields. – Moscow, Russia: Mir. - 1972. – 392 p. (Russian)
  6. A. Kovalenko, Fundamentals of Thermo-elsticity. – Kyiv, Ukraine: Naukova dumka. - 1970. – 307 p. (Russian)
  7. R. Musiy, Mathematical Model of Thermomechanics of Conductive Bodies under the Action of Pulsed Electromagnetic Fields // Theoretical and Applied Mechanics // Teoretychna ta prykladna mekhanika. – Donetsk, Ukraine: Publishing house of Donetsk National University. – Vol. 34. - 2001. – P. 177-183. (Ukrainian)
  8. R. Musiy, Dynamic Problems of Thermo-mechanics for Conductive Bodies of Cone Form. – Lviv, Ukraine: Rastr-7. – 2010. – 216 p. (Ukrainian)
  9. Superstrong and Strong Magnetic fields and their Application [Edited by F. Herlach] – Moscow, Russia: Mir. – 1988. - 456 p. (Russian)
  10. N. Tamm, Fundamentals of Electricity Theory. – Moscow, Russia: Nauka. - 1976. – 616 p. (Russian)