полісахарид

ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ

З використанням пектину зі ступенем естерифікації 81,5% у роботі одержано різні зразки пектинів зі ступенями естерифікації 40-70%. Показано, що визначальним фактором для успішного формування гідрогелевих пластин є ступінь естерифікації полісахариду. Встановлено, що гідрогелеві пластини за методом структурування солями кальцію формуються лише на основі пектину зі ступенем естерифікації меншим 70%. Запропоновано метод отримання гідрогелевих пластин на основі пектину зі ступенем естерифікації більшим 70% через введення додаткового гелеутворюючого полімеру альгінату натрію.

Отримання сорбентів фенолу на основі конжак глюкоманану і водорозчинних блокованих ізоціанатів та їх характеристика

В роботі синтезовано та охарактеризовано водорозчинні блоковані алкільні і арильні діізоціанати та глікополімери на основі конжак глюкоманану і отриманих блокованих діізоціанатів. Проведено аналіз сорбційної здатності глікополімерів щодо фенолу. Адсорбцію було проведено для оцінки впливу структури ізоціанату, ступеня заміщення гідроксильних груп полісахариду, рН розчину, часу контакту на ефективність видалення фенолу. Для опису ізотерм адсорбції фенолу застосовано моделі Ленгмюра і Фрейндліха й оцінено параметри адсорбції.