Отримання сорбентів фенолу на основі конжак глюкоманану і водорозчинних блокованих ізоціанатів та їх характеристика

2017;
: pp. 270 – 276
https://doi.org/10.23939/chcht11.03.270
Надіслано: Вересень 22, 2016
Переглянуто: Жовтень 28, 2016
Прийнято: Січень 20, 2017
1
Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine
2
Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine
3
Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine

В роботі синтезовано та охарактеризовано водорозчинні блоковані алкільні і арильні діізоціанати та глікополімери на основі конжак глюкоманану і отриманих блокованих діізоціанатів. Проведено аналіз сорбційної здатності глікополімерів щодо фенолу. Адсорбцію було проведено для оцінки впливу структури ізоціанату, ступеня заміщення гідроксильних груп полісахариду, рН розчину, часу контакту на ефективність видалення фенолу. Для опису ізотерм адсорбції фенолу застосовано моделі Ленгмюра і Фрейндліха й оцінено параметри адсорбції. Значення адсорбційної ємності варіюється від 12,8 мг/г до 25,0 мг/г і залежить від структури ізоціанату і ступеню заміщення гідроксильних груп полісахариду. Було показано сприятливий вплив нейтрального і слаболужного середовища на адсорбцію фенолу на глікополімерах.

[1] Fan C., Sun Y., Min Y. et al.: Nonferrous Met. Soc. Chin., 2003, 13, 1008.
[2] Fazullin D., Mavrin G., Melkonyan R.: Chem. Tech. Fuels Oils, 2014, 50, 53. https://doi.org/10.1007/s10553-014-0493-5
[3] Al-Asheh S., Banat F., Abu-Aitah L.: Sep. Purif. Technol., 2003, 33, 1. https://doi.org/10.1016/S1383-5866(02)00180-6
[4] Wu C., Zhang J., Wang L. et al.: Water Sci. Techol., 2013, 67, 1620. https://doi.org/10.2166/wst.2013.038
[5] Valderrama C., Barios J., Farran A. et al.: Water Air Soil Pollut., 2011, 215, 285. https://doi.org/10.1007/s11270-010-0478-x
[6] Abussaud B., Asmaly H., Saleh A. et al.: J. Molec. Liq., 2016, 213, 351. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.08.044
[7] Canizares P., Lobato J., Garcıa-Gomez J. et al.: J. Appl. Electrochem., 2004, 34, 111. https://doi.org/10.1023/B:JACH.0000005607.37738.71
[8] Canizares P., Carmona M., Baraza O. et al.: J. Hazard. Mater., 2006, 131, 243. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.09.037
[9] Crini G.: Prog. Polym. Sci., 2005, 30, 38. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2004.11.002
[10] Maistryshyn Ch.-N., Didenko K., Kozak N., Pobigai H.: Ukrainian-Polish scientific conference “Membrane And Sorption Processes And Technologies”, Ukraine, Kyiv 2015, 139.
[11] Li J.-M., Meng X.-G., Hu C.-W. et al.: Bioresource Technol., 2009, 100, 1168. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.09.015
[12] Canizares P., Carmona M., Baraza O. et al.:  J. Hazard. Mater., 2006, 131, 243. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.09.037
[13] Laszlo K., Tombacz E., Novak C.: Coll. Surf. A, 2007, 306, 95. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.03.057

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => diqF8WNwYdOtWPPaQ2xTQJrIg6S0sUJV_0uLgPumzh8 [:db_insert_placeholder_1] => diqF8WNwYdOtWPPaQ2xTQJrIg6S0sUJV_0uLgPumzh8 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5132;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 10:06:53.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679900813 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).