ПЛІС

Організація хмарних обчислень на базі масиву програмованих комірок логіки

Запропоновано нову хмарну модель обчислень — ПЛІС як послуга, що покликана забезпечити масове використання ПЛІС для організації високопродуктивних обчислень.

New cloud computing model — FPGA as a Service is offered, that called to provide more mass use of FPGA for high-performance computing.

Розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі

Сформовано вимоги, вибрано метод і розглянуто основні етапи розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі. Показано, що розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання зво- диться до мінімізації апаратних затрат із забезпеченням множини вимог, характеристик і обме- жень.

Implementation of Fpga-based Pseudo-random Words Generator

A hardware implementation of pseudo-random bit generator based on FPGA chips, which use the principle of reconfigurability that allows the modernization of their algorithms and on-line replacement of the internal structure (reconfiguration) in the process of functioning have been considered in the paper. Available DSP blocks embedded into the structure of FPGA chips allow efficient hardware implementation of the pseudorandom bit generator through the implementation of the basic operations of multiplication with accumulation on the gate level.

Parallel Combining Different Approaches to Multi-pattern Matching for Fpga-based Security Systems

The multi-pattern matching is a fundamental technique found in applications like a network intrusion detection system, anti-virus, anti-worms and other signature- based information security tools. Due to rising traffic rates, increasing number and sophistication of attacks and the collapse of Moore’s law, traditional software solutions can no longer keep up. Therefore, hardware approaches are frequently being used by developers to accelerate pattern matching.

Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення зображень без втрат. Дослідження особливостей побудови дозволяє зрозуміти принципи роботи цих пристроїв та методи стиску, які покладено в основу їх роботи. Як способи стиснення зображень без втрат обрано метод JPEG-LS та стандарт CCSDS121.0-B-2. Розглянуто реалізації цих методів з різними типами архітектур на сучасних ПЛІС. Порівняно результати реалізати розглянутих вузлів на ПЛІС.

Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета VIVADO C-описів алгоритму стиснення зображень

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Апробовано можливості пакета Vivado (ф. Xilinx) з перетворення опису алгоритму JPEG-LS мовою C на VHDL-описи, придатні для імплементації в ПЛІС. Визначено конструкції мови C, які не можуть оброблятися вказаними засобами, та можливі способи обходу таких конструкцій.

Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Детально описано алгоритм стиснення JPEG-LS, його програмну реалізацію мовою C та її часові характеристики.

Спеціалізований контролер для системи збирання наукової інформації супутника "Січ-2"

Описана НВІС спеціалізованого контролера синхронних каналів для системи збирання наукової інформації (СЗНІ) і контрольної перевірочної апаратури супутника “Січ-2”. Також запропонована структура контролера для перспективної СЗНІ та оцінені його технічні характеристики. Показано, що використання сучасної елементної бази дозволяє реалізувати на кристалі НВІС більший набір функціональних вузлів за зменшення споживаної потужності.

Проектування засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів ПЛІС

Описано технологію розроблення засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів на ПЛІС. Програмні стенди є описаними мовами описів апаратних засобів моделями фізичних стендів, на яких перевіряють моделі функціональних цифрових вузлів. Пропоновані засоби призначені для перетворення поданих у табличному вигляді тестових впливів, що повинні подаватися з боку стенда на досліджуваний об’єкт, на вирази цих впливів на мові опису апаратних засобів. Запропоновані засоби входять до складу системи проектування ПЛІС