програмований мікроконтролер

Signalization system with remote notification and control

Наведено систему сигналізації тривожних подій, яка передає голосові повідом- лення відповідному отримувачу через провідну телефонну мережу загального призначення, у разі виникнення проблем на контрольованій території. У цій системі використано тільки один програмований мікроконтролер для реалізації широкої функціональності.

Контролер керування кроковими двигунами

Представлено універсальний контролер крокових двигунів, побудований на основі програмованої системи на кристалі, з мінімальним використанням зовнішніх компонент. Це дає змогу будувати дешеві контролери крокових двигунів для різного застосування.