Signalization system with remote notification and control

2013;
: ст. 3 – 6
Authors: 

Bachynskyy R.

Lviv Polytechnic National University, Computer sciences department

Наведено систему сигналізації тривожних подій, яка передає голосові повідом- лення відповідному отримувачу через провідну телефонну мережу загального призначення, у разі виникнення проблем на контрольованій території. У цій системі використано тільки один програмований мікроконтролер для реалізації широкої функціональності.

1. Бачинський Р.В. Портативний пристрій відтворення звукових повідомлень // Збірн. наук. пр. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – К., 2011. – № 58. 2. Бачинський Р.В. DTMF детектор з мінімальним використанням ресурсів ядра мікроконтролера // Збірн. наук. пр. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – К., 2011. – № 59.