СЕМ

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 3. Одержання епоксидних композитів у присутності монокарбоксильної похідної епоксидної смоли epidian-6

З використанням епоксидної смоли Epidian-6 і себацинової кислоти розроблена методика та синтезована монокарбоксильна похідна Epidian-6 (МКПЕС), яка містить у своїй структурі кінцеві вільні епоксидну та карбоксильну групу. Структура МКПЕС підтверджена спектральними методами дослідження. Встановлена термічна стабільність МКПЕС та вивчено формування ненаповнених та наповнених СаСО3 зшитих плівок на основі епокси-олігомерних сумішей, що складаються з епоксидної смоли Epidian-5, олігоестеракрилату ТГМ-3 і поліетиленполіаміну, в його присутності.

Хімічна, спектральна і морфологічна характеристика мембранно-очищених гумінових кислот, екстрагованих з лігніту

З використанням реактора періодичної дії з перемішуванням одержані гумінові речовини з лігніту вугільних родовищ Заранда (Керман, Іран). Для очищення гумінових кислот (ГК) від лужних екстрактів, отриманих з реактора, застосовано систему мембранної ультрафільтрації. За допомогою гравіметричного, елементного аналізів, а також УФ-спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії, спектроскопії з індуктивно-зв‘язаною плазмою (СІЗП) та скануючої електронної мікроскопії досліджено характеристики очищених ГК. Гравіметричним аналізом встановлено, що чистота очищеної ГК була більше 95 %.

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 2. Одержання епоксидних композитів у присутності монометакрилової похідної епоксидної смоли epidian-6

На основі епоксидної смоли Epidian-6 і метакрилової кислоти синтезована монометакрилова похідна епоксидної смоли Epidian-6, яка містить вільну епоксидну та метакрилову групу (ММАПЕС). Підтверджено структуру ММАПЕС з використанням ІЧ-спектроскопії. Встановлена термічна стабільність ММАПЕС. Вивчено структурування ненаповнених та наповнених СаСО3 епокси-олігомерних сумішей в присутності ММАПЕС. З використанням ІЧ-спектроскопії встановлено хімізм формування сумішей на основі Epidian-5, олігоестеракрилату ТГМ-3, ММАПЕС і поліетиленполіаміну.

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 1. Одержання епоксидних композитів у присутності монопероксидної похідної епоксидної смоли epidian-6

Вивчені фізико-механічні властивості зразків на основі наповнених епокси-олігоестерних сумішей, що складаються із промислової епоксидної смоли Epidian-5 та олігоестеракрилату TGM-3 і містять монопероксидну похідну епоксидної смоли Epidian-6 (PO. Як мінеральний наповнювач використано CaCO3, затвердни ком сумішей слугував поліетиленполіамін. Встановлено вплив РО і CaCO3 на вміст гель-фракцій та фізико-механічні властивості виробу. З використанням скануючої електронної мікроскопії показана морфологія отриманих зразків.

Техногенні наночастки з продуктів коксування вугілля

Проведені експерименти з виділення вуглецевих наночасток технологічного походження з продуктів коксування вугілля, а саме: коксу, пекового коксу, пеку, коксового пилу і вуглецевих відкладень з коксової і пекококсової камер. Методом просвічуючої електронної мікроскопії були досліджені наночастки, які були виділені з продуктів коксування. Наведено обґрунтування технологічного походження виділених наночасток. Отримані мікродіфракційні картини свідчать, що виділені наночастки є кристалічними тілами. Енергодисперсійний аналіз показав, що всі наночастки і мікрочастки складаються з вуглецю.