адаптація

THE REASERCH OF DRY CHICKEN MANURE METHANOGENESIS STABILITY

The studies were conducted in batch mode in thirteen repetitions at humidity of 78, 80, 82 and 84%. The coefficient of variation of methane production varied from 14.84% to 35.17% in a mesophilic mode and from 14.4% to 78.21% in a thermophilic mode, which means high instability of the process. The moisture content had a much greater effect on the stability of the process in thermophilic conditions than in mesophilic ones.

ІННОВАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Висвітлено можливості інноваційного наповнення організування виробничої діяльності промислових підприємств, серед яких: дбайливе виробництво, теорія обмежень та інші заходи. Показано сферу та межі застосування показника загальної ефективності обладнання. Розглянуто взаємозв’язок між показником загальної ефективності обладнання та енергоефективністю виробництва. Охарактеризовано види втрат у виробничому процесі, показано, як ці втрати впливають на рівень та ефективність споживання енергії.

Програмні системи на базі онтологічних моделей задач

Розглянуто застосування онтологічних моделей задач для побудови програмних систем, здатних адаптуватися до зміни стану предметної області. Розроблено матема- тичну формалізацію подання та опрацювання знань у системі, архітектуру та принципи функціонування програмної системи на базі онтологічних моделей. Розглянуто методи використання онтологічних моделей для розв’язання практичних задач. Проаналізовано переваги застосування онтологічних моделей порівняно з традиційним підходом до побудови програмних систем та розроблено формули для оцінювання їх переваг.

Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку

Розглянуто проблеми побудови та напрями вдосконалення автономних розподілених систем з елементами самоорганізації, відповідно до сучасних концепцій розвитку інформаційних технологій та обчислювальної техніки.