Підсистема адаптації формул алгоритмів

Authors: 

Василюк А.С., Басюк Т.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
 

Описано означення процесів адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знака операції.
 

1. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. – Львів, 2004. – 276 с. 2. Овсяк В. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ, 2001. – 160 с. 3. Бритковський В. М. Моделювання редактора формул секвенційних алґоритмів. Автореф. дис. роб. к.т.н. – Львів: видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ. – 18 с. 4. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И.М. Виноградов, т.3 Коо – Од – М.: Советская энциклопедия, 1982. – 1184 с.. 5. Овсяк В., Василюк А. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів // Комп’ютерні технології друкарства. – Львів: УАД, – 2004. – №12. – С. 137–146. 6. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів “АбстрактАл” / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. – Львів: УАД, 2006. – № 16. – С. 99 –108. 7. Овсяк А., Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць.– Львів: УАД, 2004. – № 12. – С. 137–145.