сортування

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУСТРІЧНО-ШТИРЬОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ АКУСТОФЛЮЇДНИХ ЛАБ-ЧИПІВ

У статті розроблено моделі та проаналізовано різні варіанти конструкції та топології ЗШП для акустофоретичного керування переміщенням мікрочасток в мікроканалах лаб-чипів. Новизна роботи полягає в розробленні математичних моделей для нових конфігурацій ЗШП, придатних для фокусування, сортування та концентрування різнорідних мікрочасток. Розроблені моделі реалізовані в середовищі COMSOL, що дає змогу проєктувальнику використовувати їх для розрахунку заданих конструкцій ЗШП в реальних акустофлюїдних лаб-чипах.

Модель та метод сортування твердих побутових відходів для їх ефективної термічної утилізації

В роботі розглядається розробка імітаційної моделі та автоматизованого методу сортування твердих побутових відходів (ТПВ) на основі ідентифікації порції досліджуваної сировини з подальшою класифікацією за прийнятими групами характерного хімічного складу. Запропоновано метод класифікації ТПВ та способу їх ідентифікації, який дозволив виділити групи, що утворюють кислі гази. Основу метода складає імітаційна модель яку представлено табличною формою брутто-формул можливих сполук.

WASTE MANAGEMENT PROBLEMS IN THE TERNOPIL REGION

The National Strategy and the National Waste Management Plan in Ukraine until 2030, the regional
program for solid waste management in the Ternopil region for 2018-2020 on the reality of conducting key infrastructure measures and achieving the desired result for society are studied. An improved version of the solid waste management scheme in the Ternopil region and a suitable scheme for solid waste management in the city of Ternopil within the regional complexes for the municipal waste recovery are proposed and the sources of their financing are substantiated.

Автоматизація контролю прецизійних циліндричних деталей

Проаналізовано існуючі методи контролю геометричних розмірів деталей. Описана принципова схема автоматичної установки для контролю діаметра і овальності прецизійних циліндричних деталей пневматичним методом. Наведені рекомендації щодо вибору основних параметрів пневмовимірювальної системи для забезпечення високої точності процесу контролю за максимальної продуктивності. Описаний пристрій забезпечує контроль діаметра та овальності циліндричних деталей з точністю 0,002 мкм та сортування проконтрольованих деталей на три групи: придатні, брак малий, брак великий.

Просторово-часове перетворення паралельних алгоритмів сортування

Розглянуто особливості побудови багатотактових алгоритмічних операційних прист- роїв сортування чисел на основі просторово-часових графів. Оцінено затрати обладнання та часові характеристики отриманих структур та сфери їх доцільного застосування.