Автоматизація контролю прецизійних циліндричних деталей

2017;
: сс. 64 - 68
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано існуючі методи контролю геометричних розмірів деталей. Описана принципова схема автоматичної установки для контролю діаметра і овальності прецизійних циліндричних деталей пневматичним методом. Наведені рекомендації щодо вибору основних параметрів пневмовимірювальної системи для забезпечення високої точності процесу контролю за максимальної продуктивності. Описаний пристрій забезпечує контроль діаметра та овальності циліндричних деталей з точністю 0,002 мкм та сортування проконтрольованих деталей на три групи: придатні, брак малий, брак великий.

1. Кодра Ю. В., Стоцько З. А. Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин: навч. посіб. / за ред. З. А. Стоцька. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту ”Львівська політехніка”, 2008. – 312 с. 2. Волосов С. С., Педь Е. И. Приборы для автоматического контроля у машиностроении. – М.: Машиностроение, 1970. – 310 с.  3.  Преобразователь  пневмоэлектроконтактный.  Мо- дель 324-5. Тип. з-да “Калибр”, 1986. – 44 с.