physical and chemical precipitation of magnesium ammonium orthophosphate hexahydrate (struvite)

Очищення високозабруднених стоків свиноферм від йонів амонію та фосфору із отриманням високодисперсних часточок струвіту. термічний аналіз продуктів осадження

В роботі розглянуто основні методи вилучення сполук Нітрогену та Фосфору із стічних вод. Проаналізовано метод одночасного вилучення Нітрогену та Фосфору у великих концентраціях внаслідок фізико-хімічного осадження з утворенням побічного продукту магнію-амонію ортофосфату, так званого струвіту. Лабораторні дослідження проводились на модельних розчинах, в яких концентрація амоній-, магній, кальцій- та фосфат-йонів відповідала концентрації відповідних елементів в стоках свинокомплексів, розміщених в Львівській області України.