Очищення високозабруднених стоків свиноферм від йонів амонію та фосфору із отриманням високодисперсних часточок струвіту. термічний аналіз продуктів осадження

2017;
: ст. 463–468
Надіслано: Липень 01, 2016
Переглянуто: Липень 29, 2016
Прийнято: Грудень 22, 2016
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Lviv Polytechnic National University

В роботі розглянуто основні методи вилучення сполук Нітрогену та Фосфору із стічних вод. Проаналізовано метод одночасного вилучення Нітрогену та Фосфору у великих концентраціях внаслідок фізико-хімічного осадження з утворенням побічного продукту магнію-амонію ортофосфату, так званого струвіту. Лабораторні дослідження проводились на модельних розчинах, в яких концентрація амоній-, магній, кальцій- та фосфат-йонів відповідала концентрації відповідних елементів в стоках свинокомплексів, розміщених в Львівській області України. Аналізи проводились при різному молярному співвідношенні йонів магнію і фосфат-йонів та значеннях рН. Проведений порівняльний термічний аналіз продуктів хімічного осадження та чистого струвіту. Втановлені оптимальні умови, за яких спостерігається максимальна ефективність одночасного вилучення йонів амонію та фосфат-йонів зі стоків з утворенням MgNH4PO4·6H2O. Розроблені рекомендації щодо застосування отриманого продукту як мінерального добрива.

[1] Chislock M., Doster E., Zitomer R. et al.: Nat. Educ. Knowl., 2013, 4, 10. 

[2] Kresyn V., Yeremenko Ye., Zakharchenko M. et al.: Ekolohiia Dovkillia ta Bezpeka Zhyttiediialnosti, 2008, 5, 28. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.02.004

[3] Hentse M. et al.: Ochistka Stochnykh Vod. Mir, Moskva 2008.

[4] Guadie A., Xia S., Jiang W. et al.: J. Environ. Sci., 2014, 26, 765. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(13)60469-6

[5] Uludag D., Demirer G., Chen S.: Process Biochem., 2005, 40, 3667. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2005.02.028

[6] Negrea A., Lupa L., Negrea P. et al.: Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timisoara), 2010, 55, 136.

[7] Nelson N., Mikkelsen R., Hesterberg D.: Bioresourse Technol., 2003, 89, 229. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(03)00076-2

[8] Shin H., Lee S.: Environ. Technol., 1997, 19, 283. https://doi.org/10.1080/09593331908616682

[9] Schuiling R., Andrade A.: Environ. Technol., 1999, 20, 765. https://doi.org/10.1080/09593332008616872

[10] Yong-Hui S.,  Guang-Lei Q., Peng Y. et al.: J. Hazard. Mater., 2011, 190, 140. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.03.015

[11] Liu Y., Kwag J.-H., Kim J.-H. et al.: Desalination, 2011, 277, 364. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.04.056

[12] Ichihashi O., Hirooka K.: Bioresource Technol., 2012, 114, 303.

[13] Technical Bulletin: Wastewater “Struvite Formation and Control”, Cranfield University, United Kingdom 2003.

[14] Buchanan J., Mote C., Robinson R.: Trans. ASAE, 1994, 37, 617.

[15] Handbook of Mineralogy 2001-2005. Mineral Data Publishing, version 1.

[16] Lurye Yu.: Unifitsirovannye Metody Analiza Vod. Khimiia, Moskva 1973.

[17] Lurye Yu.: Analiticheskaia Khimiia Promyshlennykh Stochnykh Vod. Khimiia, Moskva 1984.

[18] Lyalikov Yu.: Analiticheskaia Khimiia Phosphora. Nauka, Moskva 1974.

[19] Ronteltap M., Maurer M., Hausherr R. et al.: Int. Assoc. Water Pollut. Res., 2010, 44, 2038. https://doi.org/10.1021/es9032524

[20] Kovalchuk A.: Visnyk Nats. Univ. Vodnogo Hospodarstva ta Pryrodokorystuvannya, 2011, 4, 56.

[21] Salimi M., Heughebaert C., Nancollas, G.: Langmuir, 1985, 1, 119. https://doi.org/10.1016/0963-9969(94)00053-B

[22] Capdevielle A., Sykorova E., Biscans B. et al.: J. Hazard. Mater., 2013, 244-245, 357. DOI: 10.1029/WR023i002p00368