yeast

БІОКОНВЕРСІЯ МЕЛЯСИ ДО ЕТАНОЛУ РЕАКТИВОВАНИМИ ДРІЖДЖАМИ

Досліджено процес ферментації бурякової меляси до етилового спирту з використанням сухих спиртових дріжджів Deltafеrm AL-18, реактивованих у суслі з різним вмістом сухих речовин. Показано, що бродильна активність цих дріжджів є вищою, ніж генеративна. Концентрація етилового спирту у бражці є максимальна за умови реактивації дріжджів у суслі (22 % СР). Густина дріжджів після бродіння пропорційно зменшується, якщо дріжджі реактивуються у суслі з вищою концентрацією.

СПЕЛЬТА ЯК СИРОВИНА У БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Здійснено  аналіз  літературних  джерел  щодо  перспектив  вирощування  та  вико- ристання  у  біотехнологічних  процесах  спельти  Triticum spelta L.,  до  якої  сьогодні спостерігається  значний  інтерес.  Визначено  мікрофлору  спельти  як  можливої  альтер- нативної  сировини  у  спиртовому  виробництві,  а  також  мікрофлору  спельтового  сусла, одержаного  термоферментативним  обробленням  зернової  сировини.  Показано  переваги спельти  у  порівнянні  з  пшеницею  звичайною  щодо  зменшення  контамінатної  мікрофлори на зерні і в суслі.  

СПЕЛЬТА ЯК КОМПОНЕНТ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ДРІЖДЖІВ

Вирішенням проблеми збереження активності дріжджів у процесах ферментації до етилового спирту займаються протягом тривалого часу, тому це є актуальним напрямком досліджень. Умови, які використовуються для розмноження та підтримання дріжджів відрізняються від тих, які використовуються для ферментації зернового сусла.

Віброкавітаційне знезараження дріжджових стоків пивоваріння

Показано, що одним із перспективних напрямів вирішення проблем екологічної безпеки довкілля є створення високоефективних методів знезараження стічних вод та руйнування наявних в них органічних сполук. Запропоновано конструкцію та описано принцип роботи створеного для очищення стічних вод пивоваріння електромагнітного вібраційного кавітатора, досліджено ефективну технологію віброкавітаційного очищення стоків харчових виробництв.