hydrophobicity

Фізико-хімічні особливості біоактивних карбонових нафтосорбентів

Досліджено процес взаємодії поверхні гідрофобних карбонових сорбентів з іммобілізованими нафтоокиснюючими мікроорганізмами при отриманні біосорбційних комплексів деструктивного типу. Вибрано і обґрунтовано тип сорбенту з високою нафтопоглинальною здатністю для іммобілізації мікроорганізмів-деструкторів нафти. Вивчено зміни ємності сорбенту по відношенню до нафти при іммобілізації бактеріальних клітин.

Зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю

Вивчені закономірності зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю. Експериментально підтверджено вплив гідрофобної поверхні досліджуваних драглів на їх здатність сорбувати тимол із водних розчинів. Встановлено зменшення сорбції тимолу кріотропними драглями порівняно з термотропними. Експериментально підтверджено, що технологічно найбільш перспективним для створення ароматизаторів на основі гідрофобних ароматичних речовин є термотропні драглі желатини з високою гідрофобністю.