метричний тензор простору

Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Головні лінійні деформації

Мета. Оцінювання деформацій топографічної поверхні Землі методами проективно-диференціальної
геометрії спрямоване на вираження метричного тензора простору і групи параметрів головних лінійних
деформацій у геоцентричній просторовій системі координат. Методика. Виконання завдання
ґрунтується на використанні властивостей гомеоморфізму перетворення (відображення) тривимірної
замкненої неперервної області простору за гіпотези, що це перетворення має геофізичне походження і
спричинене деформацією. За умови відповідності базових функцій вимогам гомеоморфізму,

Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами Проективно-диференціальної геометрії. Жорсткі обертання Землі

Мета. Оцінювання жорсткого обертання Землі як складової глобальних деформаційних полів у взаємозв’язку з кутовими спотвореннями геоцентричної просторової системи координат. Методика. Розв’язки досягнуто методами проективно-диференціальної (метричної) геометрії на основі дифе­ренціального подання перетворень образів ріманового простору у формі його складних диффеоморфних многовидів. Враховуючи сутність системи ITRS, у якій задано вхідні дані, та глобальний масштаб деформаційних полів, рімановим многовидом визначено дотичний евклідовий простір.