сейсмічна небезпека

Розрахунок приростів інтенсивності сейсмічних струшувань методом реєстрації високочастотних мікросейсм (на прикладі майданчика забудови в м. Ужгород)

Мета. Отримати уточненні параметри сейсмічної небезпеки майданчика під реконструкцію з розширенням заводу по виробництву компонентів для електронної промисловості методом реєстрації високочастотних мікросейсмів. Дати  кількісну оцінку розрахункової інтенсивності сейсмічних струшувань (в балах шкали MSK-64) з урахуванням ефектів, пов’язаних з локальними інженерно-геологічними умовами досліджуваного майданчика. Методика.

Сейсмічне зонування Києва в фізичних параметрах коливань грунту

Мета. В роботі обґрунтовується необхідність побудови карт сейсмічного зонування Києва в фізичних термінах коливань ґрунту: пікових прискореннях (PGA), пікових швидкостях (PGV) або пікових зміщеннях (PGD), які є основою для ефективного використання методів розрахунку сейсмічних навантажень на будинки, споруди та окремі відповідальні конструкції.

Сейсмопрогностичний моніторинг на основі системи геофізичних спостережень ГЦСК

У роботі розглянута можливість створення системи моніторингу сейсмічної обстановки на території України та сусідніх держав з використанням комплексу геофізичних спостережень Головного центру спеціального контролю НКАУ. Вводиться поняття системного провісника землетрусу, яке уможливить ув’язати послідовність збурень контрольованих фізичних полів у єдиний геофізичний процес, ідентифікувати подібну в часі поведінку аномалій різної природи як підготовку землетрусу в ближній зоні та оцінити його прогнозні параметри – місце, час, магнітуду.

Оцінка геодинамічних умов і сейсмічної небезпеки особливо важливих об'єктів в Україні в світлі нових даних

Стаття присвячена обговоренню існуючих методичних підходів до оцінки геодинамічних умов і сейсмічної небезпеки особливо важливих об’єктів. Зміна сейсмічного режиму платформної частини України представляє геодинамічну і сейсмічну небезпеку для діючих, тих, що будуються і проектованих об'єктів. Україні необхідний нормативний документ, що регулює види і обсяги досліджень в даній області. 

Сейсмотектонічні умови і передбачувана схема сейсмологічного моніторингу району розміщення Запорізької АЕС

Стаття присвячена оцінці сейсмотектонічних умов району ЗАЕС в радіусі 150 км, з метою вибору оптимальної схеми розміщення системи сейсмологічного моніторингу для оцінки сейсмічної небезпеки майданчика Запорізької АЕС, як від місцевих зон ВВЗ, так і від віддалених сейсмоактивних зон.

Про можливість сейсмотектонічного районування Українського щита та виділення сейсмогенеруючих зон

Стаття присвячена, на прикладі Криворізької сейсмогенеруючої зони, питанням сейсмотек­тонічного районування Українського щита, що базується на комплексі аналізу геолого-геофізичних, сейсмотектонічних, сейсмологічних параметрів, а також характеристик геофізичних полів і структурних особливостей його будови.