Сейсмопрогностичний моніторинг на основі системи геофізичних спостережень ГЦСК

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.121
Надіслано: Травень 10, 2011
1
Головний центр спеціального контролю НКАУ
2
Головний центр спеціального контролю НКАУ
3
Головний центр спеціального контролю НКАУ

У роботі розглянута можливість створення системи моніторингу сейсмічної обстановки на території України та сусідніх держав з використанням комплексу геофізичних спостережень Головного центру спеціального контролю НКАУ. Вводиться поняття системного провісника землетрусу, яке уможливить ув’язати послідовність збурень контрольованих фізичних полів у єдиний геофізичний процес, ідентифікувати подібну в часі поведінку аномалій різної природи як підготовку землетрусу в ближній зоні та оцінити його прогнозні параметри – місце, час, магнітуду.

  1. Агамирзоев Р.А. Золотовицкая Т.А., Исмаил-За­де Т.А. и др. Поиски предвестников землетря­сений в Азербайджане // Поиски предвестни­ков землетрясений. – Ташкент: ФАН, 1976. – С. 213.
  2. Ассада Т. Методы прогноза землетрясений. Их при­менение в Японки. – М.: Недра, 1984. – 312 с.
  3. Габриэлов А.М. и др. Долгосрочный прогноз зе­млетрясений. – М.: ИФЗ АН СССР, 1986. – 125 с.
  4. Негода О.О. Космічне право України. Збірник норма­тивно-правових актів та міжнародних документів. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 1999. – 264 с.
  5. Рикитаке Т. Предсказание землетрясений. – М.: Мир, 1979. – 390 с.
  6. Садовский М.А. Поиск геофизических предвест­ников землетрясений на Кавказе. – Тбилиси: Мецниереба, 1987. – 242 с.
  7. Соболев Г.А, Тюпкин Ю.С. Аномалии в режиме слабой сейсмичности перед сильными земле­трясениями Камчатки // Вулканология и сей­смология. – 1996. – № 4. – С. 64–74.
  8. Чекунов А.В., Кутас В.В., Харитонов О.М. Сейс­мичность Киева / Геологич. журн. – 1992. – № 2. – С. 24–33.