гірські системи Карпат і Криму

Горизонтальні рухи земної кори заходу і півдня України в сучасну епоху

У роботі наведено короткий аналіз сформованих на основі теорії літосферних плит уявлень геологів-тектоністів про еволюцію та сучасну геодинаміку літосфери заходу та півдня України, а також представлені погляди автора з цих питань.