геодинаміка Карпат

Стан і перспективи розвитку геодинамічних досліджень в Карпатах

Узагальнено досвід геодинамічних досліджень в Карпатському регіоні. Наведено результати аналізу просторово-часових особливостей сучасних рухів земної кори, сейсмічного режиму і варіацій аномального магнітного поля. Визначено напрямки подальшого розвитку комплексних геодинамічних досліджень на Карпатському полігоні.