гравітаційне поле

Модель гравітаційного поля Місяця, одержана за аномаліями у вільному повітрі

Розглянуто спосіб обчислення моделі селенопотенціала за даними аномалій у вільному повітрі.

Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії

Мета. Мета роботи – розробити методику розв’язування основного завдання геодезії на акваторіях шляхом використання даних супутникової альтиметрії, а саме - визначити стаціонарну топографію Світового океану відносно геоїда. Метод супутникової альтиметрії як порівняно новий підхід високоточного супутникового знімання ­ забезпечує різні галузі наук про Землю найповнішою інформацією про стан океану та його зміни в часі, яку використовують, зокрема в наукових дослідженнях геодезії, океанографії та кліматології.

Основні співвідношення для визначення гармонічних коефіцієнтів розкладу гравітаційного потенціалу Землі за даними супутника GOCE

Останні досягнення науки в сфері фізичної геодезії є проектом Європейського космічного агентства - супутник GOCE, який використовує метод супутникової градіентометра. Гравітаційне поле Землі зручно представити як ряд сферичних гармонійних функцій, тобто для моделювання гравітаційного поля існує кінцеве число параметрів - так званий коефіцієнт Cnm Snm. Аналізуються основні співвідношення для визначення цих коефіцієнтів.