Onega structure

Глибинна будова Онезької Палеопротерозойської структури за геолого-геофізичними даними

На основі аналізу та узагальнення усієї наявної геолого-геофізичної інформації, накопиченої за минулі 50 років, і даних буріння Онезької параметричної свердловини викладено сучасні уявлення про глибинну будову земної кори Онезької структури та її облямування. Узагальнення та комплексна інтерпретація накопичених даних геології, тектоніки, геофізики та мінерагенії дали змогу виявити нові деталі глибинної будови земної кори цієї території, уточнити її склад, можливу геологічну природу та геодинамічні умови її формування.