Глибинна будова Онезької Палеопротерозойської структури за геолого-геофізичними даними

Автори:
1
Інститут геології Карельського наукового центру РАН

На основі аналізу та узагальнення усієї наявної геолого-геофізичної інформації, накопиченої за минулі 50 років, і даних буріння Онезької параметричної свердловини викладено сучасні уявлення про глибинну будову земної кори Онезької структури та її облямування. Узагальнення та комплексна інтерпретація накопичених даних геології, тектоніки, геофізики та мінерагенії дали змогу виявити нові деталі глибинної будови земної кори цієї території, уточнити її склад, можливу геологічну природу та геодинамічні умови її формування.
 

  1. Онежская палеопротерозойская структура (геология, тектоника, глубинное строение и минерагения) / Отв. ред. Л.В. Глушанин, Н.В. Шаров, В.В. Щипцов. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2011. – 431 с.
  2. Шаров Н.В., Клабуков Б.Н., Рычанчик Д.В. Геолого-геофизическая модель строения земной коры Онежской структуры // Геофиз. журн. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 132–139.