МЕМС

Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП

Запропонована модель динаміки потоку для рідинних МЕМС. Розглянуто методи і засоби автоматизованого проектування рідинних мікропотоків. Проаналізовано можливості САПР для моделювання та оптимізації потоку рідини в мікроканалах.

Дослідження впливу конструкцій анкерів на роботу ємнісних акселерометрів

Досліджено вплив конструктивних особливостей анкерів на вихідні параметри ємнісних конструкцій інтегральних акселерометрів.

Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС

Запропоновано 4-рівневу модель побудови онтологій для автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем та описано особливості кожного рівня.

Optimal design of unmanned aerial vehicles using parametric CAX systems

Стаття присвячена постановці задачі вибору CАx систем для оптимального проектування безпілотних літальних апаратів. Розглянуто задачі кожного етапу проектування БЛА та визначено засоби, які дають змогу забезпечити оптимальне проектування, враховуючи емпіричний досвід.

Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach

Розглянуті основні фактори, які визначають актуальність розроблення спеціаль- ного розв’язання рівнянь, які описують механічні системи. Ми пропонуємо викорис- товувати діаскопічний підхід до проектування механічних компонентів МЕМС.

Оптимізація конструкції мікроактуатора з використання методу золотого перерізу для отримання заданих вихідних характеристик

The article presents an example of the usage of golden section search to select the comb length of MEMS el electro-actuator to get the desired displacement at a given voltage heating. The proposed solutions are implemented as software code in the ANSYS system.

Відображення впливу морфології на характеристики електронних пристроїв

Запропоновано методи поліпшення якості аналізу електронних пристроїв. Вико- ристання елементів теорії електромагнітного поля та теорії електричних кіл у межах системного дослідження дало змогу об’єднати схемотехнічне та конструктивно- технологічне проектування електронних систем та їх компонентів. Для ілюстрації запропонованого підходу вибрана схема підсилювача. Представлена модель відтворює конструктивні особливості друкованої плати у вигляді електродинамічних параметрів конструкції.