схоластична модель

Стохастична модель геодинамічного процесу

Розглядаються питання математичного моделювання геодинамічних процесів локального і регіонального масштабів. Модель процесу повинна одночасно враховувати всі можливі його джерела. Таку вимогу можна забезпечити спільним урахуванням пов'язаних варіацій результатів спостережень зміни різних зовнішніх ознак геодинамічного процесу. В рамках запропонованої стохастичною моделі це завдання вирішується побудовою і використанням властивостей коваріаційних функцій полів різних результатів спостережень.