Стохастична модель геодинамічного процесу

Автори:
1
Кафедра геодезії та картографії, Національний університет водного господарства та природокористування

Розглядаються питання математичного моделювання геодинамічних процесів локального і регіонального масштабів. Модель процесу повинна одночасно враховувати всі можливі його джерела. Таку вимогу можна забезпечити спільним урахуванням пов'язаних варіацій результатів спостережень зміни різних зовнішніх ознак геодинамічного процесу. В рамках запропонованої стохастичною моделі це завдання вирішується побудовою і використанням властивостей коваріаційних функцій полів різних результатів спостережень. Математичні процедури, закладені в моделі, дозволяють виконати просторово-тимчасове прогнозування як окремих кількісних характеристик процесу, так і його стану в цілому як системи.

  1. Методы вычислений на ЭВМ: Справочное пособие / Иванов В. В. -Киев: Наук. думка, 1986.-584с.
  2. Мещеряков Г.А., Киричук В.В., Тадеев А.А. Изучение, прогнозирование и картирование современных горизонтальных движений земной поверхности по геодезическим данным./Изучение Земли как планеты методами геофизики, геодезии и астрономии: Труды Второй Орловской конференции.-Киев, 1988.-с. 189-192.
  3. Мориц Г. Современная физическая геодезия. -М.: Недра. 1983.-392с.